WERKEN BIJ | WORK WITH US

Je zoekt een stage binnen een klein team? Je wilt werken aan verschillende projecten?
De aard van onze projecten wordt het best verklaard door de trefwoorden: wonen, werken en leren. Onze aanpak is om te werken als een team. We verwachten dat je deel neemt aan het ontwerpproces op een pro-actieve manier.
Een kans om je vaardigheden te verbreden en te verdiepen binnen een breed scala aan projecten.
Van jou word verwacht dat je werkt aan technische tekeningen (Vectorworks), werken aan detaillering en het maken van maquettes.
Wij verwachten dat je een hoge mate van zelfstandigheid hebt in denken en werken.
Sie suchen ein Praktikum in einem kleinen Team? Arbeiten an verschiedenen Projekten?
Die Natur unserer Projekte lässt sich am besten mit den Stichwörtern Leben, Arbeiten und Lernen erklären. Unser Ansatz ist es, als Team zu arbeiten. Wir erwarten also, dass Sie sich aktiv am Designprozess beteiligen.
Eine echte Chance, Ihre Fähigkeiten in einem breiten Spektrum von Projekten zu erweitern.
Sie werden angefordert, technische Zeichnungen (Vectorworks) zu machen, arbeiten auf Detaillierung und Vorbereitung Modelle.
Wir erwarten, dass Sie selbständig denken und arbeiten.
You seek a traineeship in a small team? Working on various projects?
The nature of our projects is best explained by the keywords: living, working and learning. Our approach is to work as a team. So we expect you to take part in the design process in a pro active way.
A real opportunity to broaden your skills across a wide range of projects.
You will be required to make technical drawings (Vectorworks), work on detailing and prepare models.
We expect you to think and work independently.