Onze visie: De schoonheid van het alledaagse!

Ons leven … de dagelijkse dingen van ochtend tot avond, van week tot maand, met zijn veranderingen in lengte van dagen, licht en wind. Maar ook het wederkerige van opstaan en slapen en alles daartussen wordt gedragen en gevat in een gebouw waar je in leven kan. Dat gebouw, is niet van vandaag of morgen het is geen trend of hype maar een mal van zorgvuldig vormgegeven ruimten èn licht èn kleine details van materialen èn maat. Een onderdeel van stad of tuin, of juist het park waar het aan ligt.
Een goed gebouw draagt de schoonheid van het alledaagse, niet de waan van de dag maar de kracht van eenvoud in ruimte, detail en licht.

Our life … the everyday from morning to evening, from week to month, with changes in length of days  light and wind. But also the reciprocal of getting up and sleep and everything in between, encased in a building where you can live. That building is not today or tomorrow, it is not a trend or hype but a mold of carefully designed spaces ànd light ànd small details of materials ànd size. Part of a city or garden, or even the park where it is located.
A good building bears the beauty of everyday life, not the issues of the day, but the power of simplicity in space, detail and light.

Architoop
Kea Boumanstraat 78
1095 MA Amsterdam
Nederland
+31 20 6162760
+31 6 50641595
info@architoop.nl